Vlastnosti přírodní rašeliny

Rašelina je pravděpodobně nejrozšířenější organickou hmotou s obsahem uhlovodíku v zemním a vodním prostředí. Rašelina je světlé až tmavé barvy podle typu rozložení. Je aromatická, acidická, hydrofilní, s molekulárně flexibilními polyelektrolyty. Obsahuje 50 - 90 % organické hmoty a vzniká chemickou a biologickou degradací rostlinných zbytků a aktivitou mikroorganismů, zatím co bahno sestává převážně z neorganických sedimentů.

Jaké má rašelina vlastnosti?

  • antimikrobiální
  • antibakteriální
  • adstringentní
  • antipluritickou
  • resorpční
  • hydratační
  • detoxikační

Rašelina je dnes již uznávána po celém světě v mnoha odvětvích, především pro své výjimečné regenerační vlastnosti a potenciální hojivé účinky. Díky vysokému obsahu minerálních látek a huminových kyselin jsou rašelinové výrobky vhodné jako doplněk péče při revmatických chorobách, osteochondrozách, hojení pooperačních jizev, při těžkém akné, plísních atd.

Jak rašelina působí?

Z hlediska účinnosti, převládají u rašeliny spíše fyzikální vlastnosti, než samotné chemické složení - tzn., že nejdůležitější je tepelné působení, které nejčastěji využíváme pro rašelinové termofory, rašelinové zábaly, rašelinové nosiče tepla, rašelinové koupele apod.

Z tepelných dějů se tedy uplatňuje konduktivní (vedení) a ve vodním prostředí probíhá vedení tepla prouděním. Ochlazování peloidu (léčebného bahna rašeliny) probíhá asi 8x pomaleji, přičemž se v peloidní proceduře organismus prohřívá postupně a rovnoměrně. To vede k lepšímu prokrvení tkání, uvolnění napětí, a tím k analgetickému účinku. Jednou z nejvýznamnějších vlastností rašeliny je její schopnost působení s kovovými ionty, oxidy, hydroxidy a organickými látkami za vzniku ve vodě rozpustných a ve vodě nerozpustných shluků o různé chemické a biologické stabilitě.

Terapeutické výrobky z přírodní rašeliny

PŘEJDĚTE DO ESHOPU A poznejte sílu přírody, která se ukrývá v blahodárné rašelině.